• Volejte nám: +420 602 243 771 , 241 404 188
 • Adresa Národní 981/17 , Praha 1, PSČ 110 00
 • Po-Pá: 9:00 - 19:00 , So-Ne: 9:00 - 18:00
Od : podívejte se na ceník
Lipolýza ( Lipolisis )

Lipolýza je odbourávání tuku uloženého v tukových buňkách. Během tohoto procesu se do krevního oběhu uvolňují volné mastné kyseliny a jsou krví distribuovány po celém těle. Tvoří se ketony – při ketóze (metabolickém stavu, kdy játra přeměňují tuk na mastné kyseliny a ketolátky, které organismus může využít jako zdroj energie) se v těle vyskytují ve značném množství. K odhalení ketózy se používají testovací proužky, např. Ketostix.

Lipolýzu vyvolávají hormony adrenalin, noradrenalin, glukagon a adrenokortikotropní hormon. Tyto hormony spouští 7TM receptory (G-proteinové receptory), které aktivují adenylátcyklázu. To vede ke zvýšené tvorbě cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP), který aktivuje proteinovou kinázu A a ta následně aktivuje lipázu obsaženou v tukové tkáni.

Triacylglycerol podléhá lipolýze (hydrolýze pomocí lipáz) a je štěpen na glycerol a mastné kyseliny. Po uvolnění do krve se relativně hydrofobní volné mastné kyseliny váží na sérový albumin, se kterým se přenášejí do tkání, které potřebují energii. Také glycerol vstupuje do krve a je zachytáván v játrech nebo v ledvinách, kde se převádí na glycerol 3-fosfát enzymem glycerolkinázou. Probíhá-li tento proces v játrech, převádí se produkt z většiny na dihydroxyacetonfosfát (DHAP) a potom na glyceraldehyd 3-fosfát (GA3P), který opět vstupuje do glykolýzy a glukoneogeneze.

Zatímco lipolýza je hydrolýza triacylglycerolu, tedy proces, při němž se triacylglycerol štěpí, při esterifikaci se naopak vytváří. Esterifikace a lipolýza jsou v zásadě vzájemně opačné procesy.

Mechanismy

Je to metabolická cesta, kterou jsou lipidové triglyceridy hydrolyzovány na glycerol a tři mastné kyseliny. Používá se k mobilizaci uložené energie během hladovění nebo cvičení a obvykle se vyskytuje v tukových adipocytech. Lipolýza je indukována několika hormony, včetně glukagonu, epinefrinu, norepinefrinu, růstového hormonu, atriálního natriuretického peptidu, mozkového natriuretického peptidu a kortizolu.

Jak dále ??

V současné době existuje několik strategií pro odhad lipolýzy a tyto obecně spadají do dvou kategorií: metody založené na neaktivitě a metody založené na aktivitě. Metody založené na neaktivitě zahrnují stanovení množství asociovaných enzymů a regulačních proteinů.

Metody založené na aktivitě zahrnují přímé měření aktivity asociovaných enzymů.Během posledních několika let vyšly najevo nové a aktualizované informace a názory na lipolýzu se změnily. Nyní je známo, že měření exprese mRNA nebo proteinu použité v metodách, které nejsou založeny na aktivitě, často nestačí k odhadu kapacity lipolýzy. Je nutná kombinace metod.

Domluvte si schůzku


  button to change this html

  Adresa :
  Národní  981/17 , Praha 1-Staré Město , 110 00

  Telefon :
  +420 602 243 771
  +420 241 404 188

  cs_CZCzech