شبا

آشنایان و طرف های تجاری شما . به منظور دریافت شناسه شبا از طریق پیام کوتاه لازمست یک پیام کوتاه در قالب زیر از سوی متقاضی به شماره ۲۰۰۰۸۰۱۸ ارسال گردد

2023-02-06
    Inauthor أ.د.فرات العتيبي
  1. بانک اقتصاد نوین
  2. پرداخت قبوض