حق الله و

حرمت و حیثیت زن ،حق الله است. در آیات قرآن کریم به حق الله یا حق الناس یا حق النفس تصریحی نشده است، اما در کتاب‌های اخلاقی و روایی مثل رساله حقوق امام سجاد علیه السلام از سه حق که حق الله، حق الناس و حق النفس باشد، نام برده شده است

2023-02-06
    انستك للتجارة العامة ذ.م.م
  1. به این ترتیب که با محور قرار دادن یک
  2. انظر أيضا
  3. أركان الشكر