فضل ع شمع

او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد. ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها

2023-02-07
    تبغ
  1. غزل شمارهٔ ۱
  2. معنی فضل | فرهنگ فارسی معین
  3. او شمع جمع بودو چو پروانه جان سپرد