علم و فن

علم و فن آوری واکسن کووید-۱۹ فایزر مجوز دائمی سازمان نظارت بر غذا و داروی آمریکا را دریافت کرد قدرت یافتن طالبان در افغانستان چالشی تازه‌ای برای شبکه‌های اجتماعی شده است تعریف پارک علمی توسط iasp در سال 2002 یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه ای اداره می شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها و . دبیر شبکه فن بازار ملی ایران در ادامه گفت: وظایف استان اجرای هماهنگی بین نهادهای علم و فناوری، بررسی برنامه عملیاتی سالیانه فن بازار و راهکارهایی برای رفع موانع و همکاری در جهت رونق برنامه ها

2023-01-30
    اي هوم المدينة
  1. com - t
  2. See the Kompass classification
  3. مشاهده رشته‌ها
  4. 50 likes
  5. دانش و فناوری
  6. مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری